Monterservice

Monterbygge

Mässväggarna är 2,5 meter höga. För tapetsering eller målning ta kontakt med kista mäss-service som tagit över efter Workman Event. Vill man montera småsaker på väggen, går det bra om väggen återställs. Är det stora saker som ska sättas upp ta kontakt med kista mäss-service. Beställningar till monter och utställarförsäkring, kontakta Kista Mäss-service.

Kista Mässervice

Telefon: 08-506 650 00 (knappval 5)

Email: kistamasservice@easyfairs.com

Hemsida: www.kistamasservice.se 

 

Sista beställningsdag

Den sista beställningsdagen för monterservice och produkter är Torsdagen 1 augusti. Därefter är det 30% påslag på beställningar efter sista beställningsdatum, 50% påslag på beställningar gjorda på plats inflytt/genomförande. Ändring efter sista beställningsdatum - debiteras fullt pris.

Besök vår onlineshop för att beställa: www.kistamasservice.se

Sista beställningsdagTorsdag 1 augusti

 

Godsmottagning

Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton/kolli eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt, vänligen kontakta Kista Mäss-service minst 2 veckor i förväg. Hjälp med packning av gods kan beställas, kontakta: Kista Mäss-service, dock senast 2 veckor i förväg, via telefon/email:

 

Telefon: 08-506 650 00 (knappval 5),

Emailkistamasservice@easyfairs.com

 

Om godset ankommer före angiven tid kan vi inte garantera att ta emot godset. Om vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid. Omärkt gods som lämnas kvar på Kistamässan efter officiell utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter. 

OBS! Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett krav eftersom vi måste flytta godset. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Kista Mäss-service eller Kistamässan ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!

Gods som ankommer till mässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad (se aktuella priser på våran onlineshop under Truck-Emballage www.kistamasservice.se). Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand. Truckhjälp beställs av Tekniska avdelningen på plats.

I de fall där speditören, som levererar godset, ber mässans personal transportera/lasta in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

Godset ska märkas med:

Mässa / Företag / Monternummer /Namn och mobilnummer

Kistamässan

Vågögatan 3

164 40 KISTA

 

Inflytt

Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggning av gångmattor avgångar. Efter 17.00 denna dag ska gångarna hållas rena från gods, sopor och emballage för att underlätta slutförandet av detta.

Adress för inflyttning:

Kistamässan, Vågögatan 3

164 40, Kista

PORT 2A

Inflyttningsdag: Ons 4 sep kl. 07:00 – 20:00

 

Utflyttningsdag

Under den första halvtimmen/timmen efter mässans stängning töms lokalerna på besökare – under den tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods i mässhallarna. Av säkerhetsskäl öppnas inte heller varuportarna under denna tid. Mässgångarna måste hållas fria så att godshanteringen kan komma igång så snabbt som möjligt när alla besökare lämnat hallarna. OBS! Det är inte tillåtet att påbörja demontering av montern före mässans stängning, sista dagen.

Utflyttningsdag: Fre 6 sep kl. 17:30 – 20:00

 

Mer detaljerad information skickas också ut till alla utställare vid en bokad monter, i form av en bilaga -"Utställarinformation".

 

Kontakt

kontaktperson:Claudia Long

Emailclaudia.long@easyfairs.com

Kista mäss-servicewww.kistamasservice.se

Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
164 40 KISTA 

Hemsidawww.Kistamassan.se