KISTAMÄSSAN

6-7 september 2018

Seminarier

Seminarier
Under mässan kommer ett internationellt seminarieprogram att erbjudas kongressdeltagarna.
Föreläsningarna kommer därför att hållas på engelska.
Separata kongressbiljetter kommer att kunna köpas på www.cidescocongress2018.com.